VAŠE REGISTRACE

Stačí Vaše jméno, příjmení a e-mail (údaje vidím pouze já, ani ostatní kurzistky ne) a heslo, které může být jakékoliv na světě a platí výhradně pro tento konkrétní jeden kurz. POZOR, HESLO NEVIDÍM ANI JÁ, tj. pamatujte si jej! 

S koncem kurzu mizí všechny registrace (tj. "neskladuji" data) a přidáte-li se i příště, vyplníte novou registraci i nové heslo. Tak jednoduché to všechno je! A teď už honem, ať v naší ulepené partě nechybíte už ani den!